Je vitamín D v této době zásadní? Izraelská studie.

Dostatečné množství vitamínu D je zásadní pro všechny věkové skupiny, včetně dětí. Je vědecky prokázáno, že vysoké hladiny vitamínu D poskytují ochranu před těžkou formou chřipky a podobných nemocí. Ještě významnějším důkazem je závěr níže uvedené studie uvádějící, že vysoké hladiny vitamínu D zpomalují cirkulaci virů tohoto typu a příp. dokonce poskytují „kolektivní imunitu“.  (Zdroj: www.vyzvaproimunitu.cz/ www.harmonieteladuse.cz / www.club.live100.cz

Na základě výsledků studií souvisejících s problematikou nízké hladiny vitamínu D se jeho doplňování jeví jako řešení „stříbrné kulky“ (metafora na dokonalé řešení složitého problému), které chrání nejzranitelnější skupiny a zároveň poskytuje způsob, jak zastavit sociálně katastrofické uzavírání ekonomik jednotlivých států. Existuje také prohlášení (podepsalo ho cca 4300 epidemiologů a specialistů veřejného zdraví, 7700 zdravotníků, 108 000 členů široké veřejnosti) požadující ochranu nejzranitelnějších skupin a znovuotevření společnosti, jak tomu bylo před pandemií. Užívání vitamínu D by tak mohlo být nápomocné k tomu umožnit nám vrátit se do normálního života.

Teprve nedávno bylo prokázáno, že vitamin D zabraňuje koronaviru SARS-CoV-2 vstupu do buněk epitelu dýchacích cest. Do jisté míry tudíž snižuje škody na plicích způsobené tímto virem,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., primář oddělení Imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň a náměstek ředitele FN Plzeň pro vědu a výzkum. (Zdroj: Český rozhlas Plzeň)

Jaká DÁVKA vitamínu D je vhodná?

Optimální hladina vit. D v krvi je 100-150 nmol / l. Toto množství je bezpečné a je součástí ochrany před úmrtností na koronavirová onemocnění, ale např. i před autoimunitními nemocemi, depresemi, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, chřipkou či osteoporózou. Jelikož se ovšem každý z nás liší v metabolismu vitamínu D, je těžké doporučit jednu konkrétní dávku. 

V současné době je k dispozici řada studií ukazujících souvislost mezi hladinami vit. D v krvi a rizikem nakažení závažnými koronavirovými onemocněními či jeho závažným průběhem. Existuje dostatek důkazů, že vit. D může snížit riziko respiračních infekcí. Podle výzkumu provedeného u 60letých osob – když hladina vitamínu D v krvi dosáhla a překročila 85 nmol/l, úmrtnost na koronavirová onemocnění klesla na nulu.

Jak uvádí MUDr. David Frej ve svém programu VÝZVA PRO IMUNITU, mezi přírodní zdroje vitamínu D patří především ryby, žloutek, nebo játra. Samozřejmě hned po Slunci, které je velkým dárcem vitamínu D. Právě v těchto zimních měsících nám však výrazně chybí. Doplnění příjmu vitamínu D a účinné posilování imunity je tak rozhodně na místě. 

Posílení imunity neznamená jen zvýšení příjmu vitamínů a minerálů.

Využít můžete také online mentoringový program pod lékařským vedením MUDr. Davida Freje. 28denní program VÝZVA PRO IMUNITU pomáhá lidem nastavit postupné změny a aktivovat v jejich životě nové zdravotní návyky. 

Související články

Otázky

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.